Enormkritik

Enormkritik.se

Granskar normer inom nördkulturen

Rollspelet Bortom

Lögnens slöja och Visioner & fantasier är de två första grundböckerna till rollspelet Bortom, ibland förvirrande nog kallat Bortom: Lögnens slöja efter den första boken. Rollspelet är utgivet av Mindless Gaming och är spelkonstruktören Robert Jonssons brainchild. Man kan beställa böckerna och ladda ner bonusmaterial på Bortoms egen hemsida. För att få en känsla för hur spelet ser ut kan man ladda ner konventsäventyret Tårarnas bägare (PDF-fil). Liksom det svenska rollspelet Fantasy! som jag tittat på tidigare är det riktigt snyggt och välproducerat.

Bild: Bortom: Lögnens slöja. Grundboken i rollspelet.

Bortom slår mig som ett rollspel som ligger närmre så kallat friformsspel än konventionellt bordsrollspel med tärningar, tabeller och mätvärden. Visst finns det siffror som beskriver karaktärerna, men tonvikten ligger på bakgrund, drivkrafter, hemligheter och så vidare. På spelledarsidan är det än mer så, särskilt i Visioner och Fantasier som fokuserar på berättelsen. Siffrorna förekommer knappt alls utan fokus ligger på att skapa rätt stämning. Tärningsslag behövs bara i slumpsituationer, i övriga spänningsmoment löser man hellre dilemmat med rollspelande. Spelledaren kallas till och med berättare i Bortom.

När det kommer till normer fungerar det lite annorlunda i friformsspel än i "klassiskt" bordsrollspel. I klassisk fantasy till exempel funderar man inte så mycket på normer utan bara konstaterar att något känns "rätt" eller "coolt" eller "som på den gamla goda tiden". En vårtig häxa som förtrollar män och kan brygga kärleksdrycker ges ingen närmare analys, utan reaktionen brukar vara "vadå bild av kvinnor som manipulativa våp eller kärringar, nej så tänkte vi inte, vi bara tyckte det var en häftig grej". Stämningen och spänningen är i centrum och man använder sig av de arketyper man har till hands.

I friformsspel brukar tonvikt ligga mer på att skapa en dynamik mellan karaktärerna och att utmana spelarnas egna förhoppningar och rädslor. Inte sällan blandar man i delar av sig själv i sin karaktär och moraliska spörsmål ställs på sin spets mest hela tiden. Man kan lätt tro att det automatiskt skulle bildas en diskussion kring vad vi tar för självklart och vad som är avvikande, alltså normer, men på samma gång bygger handlingen på att man tar ut i förväg vad som gör en karaktär rädd, ledsen eller arg i förväg - för att kunna konstruera en berättelse som har nerv. Och då är risken att man bygger sina förväntningar på vad som utmanar en viss karaktär just på normer. Gammal professor? Hans utmaning blir att motså en gudavacker ung fresterska. Och så vidare.

Själva begreppen kring normkritik är i vart fall inte främmande för författaren. Eller vad sägs om stycken som behandlar arketyper, klichéer, normer och schabloner?

Bortom är lite speciellt uppbyggt med informationen distribuerad över de olika böckerna. Introduktionskampanjen Nattljus påbörjas så i första boken, fortsätter i andra och kommer att avslutas framöver. Därför har jag valt att testa de två böckerna, och kampanjen, som en helhet. Precis som i tidigare test av rollspel kommer fokus att ligga på det tillämpade spelet, det vill säga introduktionskampanjen.

Kön

Blandad konfekt här faktiskt. Det finns gott om kvinnliga huvudpersoner, frågan gäller hur de avbildas. Generellt sett tycker jag att författaren tjänar på den övernaturliga tonen som gör att de flesta huvudpersonerna blir lite skruvade och därför nästan automatiskt rör sig utanför könsrollerna. Jag gillar den ödesstyrda centralgestalten Emiko och det märkliga väsen som kallas Ritveria. Den senare beskrivs som en kvinna, men egentligen utan anledning? Jag har varit inne tidigare på att jag tycker att man inte tvångsmässigt ska sätta kön på demoner om det inte uppenbart behövs. Även Sasha är en bra kvinnlig karaktär.

Bild: Bortom: Bortom: Visioner & Fantasier. Den andra boken i serien.

Männen i kampanjen har något färre karaktärsdrag, men är åtminstone inte klassiskt manliga. Med undantag för maffiabossen som förekommer perifert. Sedan finns några karaktärer som än så länge är så platta att de saknar både traditionellt manliga och kvinnliga drag. De gör varken till eller från tycker jag.

Tristast är gangsterbossens fru som jobbat sig upp till toppen med hjälp av sexighet, manipulation och hänsynslöshet. Den stereotypen kring kvinnligt ledarskap slipper vi gärna. Förstå om det hade varit hennes man som jobbat sig upp som eskortservice och känslomanipulation. Det hade varit något!

I Visioner & fantasier lyfts arketypen Femme Fatale till och med fram som ett förslag. Det skulle jag gärna slippa.

Över lag tror jag att Bortom är inne på något som kan vara en hjälp i att slippa könsstereotyper, nämligen den övernaturligt tillskruvade. Det hjälpte i Twin Peaks, det hjälpte i Arkiv X och det hjälper här.

Betyg kön: 2 poäng

Etnicitet

Den tystlåtne och livsfarlige asiaten som sätter hedern och kollektivet före allt och utan tvekan tar sitt liv hellre än att misslyckas har vi sett förut, och här förekommer den etniska stereotypen lite överallt. Maffiabossen Roarke klingar Lock, Stock and Two Smoking Barrels i sin råhet. Den "arabiske" mannen är from och trogen den enda guden enligt klassisk terrorist-mall.

Bild: Dödliga asiater med pliktkänsla. Beskuren bild från Bortom: Lögnens slöja.

De etniska stereotyperna haglar tätt. Nära ett poäng eftersom Emiko bryter av lite.

Betyg etnicitet: 0 poäng

Funktionsnedsättning

En rullstolsbunden man förekommer men beskrivs inte närmare i de två böcker jag läst. Liksom många rollspel som bygger på skräck eller övernaturliga händelser finns en del galenskap och paranoia gestaltat, men det känns mer som att det kommer med genren än som unika och normbrytande personlighetsdrag. En galenskap gestaltar sig exempelvis enligt normen.

Betyg funktionsnedsättning: 1 poäng

Sexuell läggning

Det finns en homosexuell bikaraktär i kampanjen men de huvudsakliga parbildningarna är heterosexuella. Denna person har med i sin karaktärsbeskrivning att "du är homosexuell". Ett tips är att bara skriva att hon har flickvän, om det är relevant (det är relevant i det här fallet).

Den homosexuella karaktären är inte genomstereotyp även om det är en "utlevande" person.

Betyg sexuell läggning: 1 poäng

Ålder

Huvudpersonerna är relativt jämnt fördelade mellan unga vuxna och gamla människor. Jag kan förstå varför man håller sig från att ha barn med i ett skräckrollspel. Det blir lätt klichéartat men också lätt osmakligt och provocerande.

De gamla som skildras är i regel driftiga och mäktiga, lite annorlunda än hur man är van vid att se äldre skildras! Nu beror det delsvis på de övernaturliga inslagen, som att själen är evig och begreppet "gammal" därför inte tillämpbart, men det är ändå uppfriskande att de inte bara är trygga och oändligt visa, eller bittra för den delen.

Betyg ålder: 1 poäng

Sammanfattning

Snubblande nära en utmärkelse (som man får vid 6 poäng)! Det känns som att något är på gång här och man får verkligen upp förhoppningarna inför släppet av de kommande produkterna Leviathan och Skuggstaten.

Sammanfattningsvis tycker jag dels att författaren verkar ha ansträngt sig för att tänka nytt och brett kring normer, dels att han är behjälpt av spelets premiss, nämligen att det finns saker och ting som vi vanliga människor inte är vana vid och inte kan förstå. Det ger både berättare och spelare en knuff i ryggen att skapa sig en karaktär utanför ramen.

Jag kostar på mig att avsluta med detta: bortom lögnens slöja finns en värld som inte styrs av normer.

Poäng totalt till Bortom: 5 av 10

26 januari 2013

Läs fler normtest

comments powered by Disqus